Zаštita podataka o ličnosti


Opšta pravila privatnosti

Opšta pravila privatnosti možete pogledati ovde.


Zaštita podataka o ličnosti

Za pitanja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti i/ili ostvarivanjem prava propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, možete se obratiti Licu određenom za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail adresu: zastita_podataka@nasaaikbanka.rs ili poštom na adresu Banke, sa naznakom "za Lice za zaštitu podataka o ličnosti".

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava možete preuzeti ovde.


Obaveštenja o obradi podataka o ličnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti lica ovlašćenih potpisnika na kartonu deponovanih potpisa možete preuzeti ovde.

 

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti stvarnog vlasnika pravnog lica možete preuzeti ovde.


Politika kolačića

Politiku kolačića Naša AIK Banka možete preuzeti ovde.