Naša AIK Banka Smart bankomati

 Bankarske usluge dostupne 24h 

Prednosti

Vaša sredstva su Vam dostupna uvek

Uplatite dinare na Vaš račun ili kreditnu karticu

Podignite evre ili ih kupite sa tekućeg računa

Brzo i lako promenite PIN Vaše kartice

Dostupnost u preko 20 gradova

Plaćanje računa skeniranje QR koda


Plaćanje računa na bankomatu

Od sada Vaše račune možete plaćati jednostavno, brzo i bez provizije* na Naša AIK Banka Smart bankomatima. Svi računi koji sadrže QR kod, po novom stanrardu, mogu biti plaćeni na ovaj način, a prema uputstvu u nastavku

Platite račun u tri jednostavna koraka

1. Ubacite debitnu karticu u bankomat, unesite PIN kartice i odaberite opciju plaćanje računa
2. Postavite QR kod računa ispod čitača QR koda (svetleće crveno), kako bi bankomat očitao Vaš račun
3. Na ekranu pojaviće se prikaz uplatnice, sa detaljima plaćanja, a možete nastaviti sa plaćanjem

odabirom odgovarajuće opcije ili izmeniti iznos ukucavanjem na numeričkoj tastaturi. Nakon nastavka, biće vam prikazan finalni nalog za plaćanje (npr ako ste menjali iznos) koji sada samo treba da potvrdite.

Transakcija je sada izvršena i biće Vam odštampana potvrda o uspešnoj transakciji

Isplata dinara

Isplata dinara vrši se nakon odabira opcije „Podizanje gotovine“ u glavnom meniju uređaja. Biće vam ponuđeni predefinisani iznosi, kao i slobodan unos.

U slučaju da se odlučite za podizanje iznosa koji nije predefinisan, dostupne su vam novčanice od 500 i 2.000 dinara, pa je potrebno da unesete iznos u skladu sa ovim nominacijama.

Uplata dinara na račun ili kreditnu karticu

Na bankomatima u Naša AIK Banka mreži možete uplatiti dinare na vaš tekući račun ili izmiriti dugovanja po kreditnoj kartici bez provizije. 

Kako uplaćujete dinare?

1. Ubacivanjem odgovarajuće kartice, birate da li sredstva uplaćujete na kreditnu karticu ili tekući račun:
   a) Kreditna kartica – novac se uplaćuje na račun te kartice
   b) Debitna kartica – novac se uplaćuje na tekući račun za koji je kartica vezana
2. Prijavite se unosom PIN-a kartice
3. Odaberite opciju „UPLATA NOVCA
4. Nakon toga se otvara prostor za unos novčanica na bankomatu
5. Ubacite novac i odaberite opciju „POTVRDI
6. Bankomat će prebrojati novac i prikazati apoensku strukturu
7. Ako ste saglasni sa apoenskom strukturom odaberite opciju „POTVRDI“ kako biste pokrenuli transakciju uplate novca
8. Bankomat prihvata novac i štampa priznanicu sa detaljima uplate, a novac je odmah na računu

Na stranici Lokacije bankomata i ekspozitura, kao i u okviru naše mobilne aplikacije, možete proveriti koji bankomati imaju omogućenu ovu uslugu.

Isplata evra

Evre možete podizati sa devizne partije vašeg tekućeg računa, ali i kupiti ih sa dinarske partije tekućeg računa po zvaničnom kursu Naša AIK Banka na dan kupovine.

U meniju uređaja odaberite opciju „Isplata EUR“ i pratite uputstva na ekranu.

Na stranici Lokacije bankomata i ekspozitura, kao i u okviru naše mobilne aplikacije, možete proveriti koji bankomati imaju omogućenu ovu uslugu.

Upit stanja

Stanje na vašem računu lako možete proveriti odabirom opcije „Upit stanja“ na bankomatima Naša AIK Banke.

Takođe, stanje na računima možete proveravati i kada niste u blizini bankomata, putem Naša AIK Banka Online mobilne aplikacije ili internet bankarstva.

Promena PIN-a na kartici

Ako želite da promenite PIN na vašoj platnoj kartici, u glavnom meniju bankomata odaberite ovu opciju.

Potrebno je da unesete svoj trenutni PIN, kao i dva puta novi, željeni PIN i to potvrdite.

Novi PIN aktivan je odmah i možete ga koristiti.

mBank aktivacija
 

Ukoliko ste zaboravili Vaš PIN za logovanje u mobilnu aplikaciju za fizička lica, ili ste registrovani za ovu uslugu ali je niste do sada koristili, kodove za aktivaciju mobilne aplikacije možete sebi poslati putem elektronskog bankarstva ili odabirom istoimene opcije na bilo kojem bankomatu u Naša AIK Banka mreži:

1. Vašom Naša AIK Banka platnom karticom logujte se na bilo koji Naša AIK Banka bankomat

2. Odaberite opciju mBank aktivacija

3. Potvrdite slanje aktivacionih kodova na Vaš broj telefona

4. Pokrenite Naša AIK Banka aplikaciju i unesite aktivacione kodove koje ćemo Vam poslati putem SMS poruke

MoneyGet bankomati

Pored bankomata u Naša AIK Banka mreži, omogućili smo vam podizanje sredstava bez provizije i u mreži MoneyGet (stari naziv MultiCard) bankomata, čije lokacije možete pronaći ovde.