Naša AIK Banka

SMART JE BITI SMART


 • Do proizvoda za samo pet minuta*
 • Bez dolaska u ekspozituru, gde god i kad god to požеlite
 • Bez papirne dokumentacije, 100% digitalno

Smart keš kredit

 • Maksimalni iznos kredita: 600.000 dinara
 • Maksimalni period otplate: 60 meseci
 • Nominalna godišnja kamatna stopa (fiksna): 8% 
 • Efektivna kamatna stopa (fiksna): od 9,09%**
 • Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD

Smart dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

 • Maksimalni iznos dozvoljenog prekoračenja: u visini proseka tri poslednje plate/penzije po tekućem računu u Naša AIK Banka
 • Maksimalni period otplate: 36 meseci uz mogućnost obnavljanja
 • Nominalna godišnja kamatna stopa: 30%, fiksno
 • Efektivna kamatna stopa (EKS): od 35.61%***

KAKO DO SMART BANKARSTVA


Ukoliko si već korisnik Smart bankarstva:

 • Za pristup elektronskom bankarstvu klikni ovde
 • Za pristup mobilnom bankarstvu klikni ovde.

 Ukoliko nisi aktivirao/-la Smart bankarstvo:

 • Pozovi naš Kontakt centar  i aktiviraćemo ti uslugu.
 • Kodove za aktivaciju mobilne aplikacije možeš sebi poslati i odabirom istoimene opcije na bilo kojem bankomatu u Naša AIK Banka mreži – više informacija

 Ukoliko nisi registrovan/-a za Smart bankarstvo:

 • Poseti najbližu ekspozituru banke i za samo nekoliko minuta usluga će biti registrovana i aktivna

 

 


KAKO DO SMART PROIZVODA


1.

Putem Smart bankarstva podnesi zahtev za odabrani proizvod

 2.

Daj nam online saglasnost za povlačenje izveštaja iz Kreditnog biroa

 

 3.

Ukoliko je zahtev odobren, daj nam online saglasnost na Ugovor

 

4. Čestitamo, Smart proces je završen

Želiš neki od Smart kreditnih proizvoda?

Izaberi proizvod, unesi podatke i očekuj poziv agenta.

Saglasnost za obradu podataka

Preuzmi/ažuriraj Naša AIK Banka mobilnu aplikaciju i apliciraj za Smart kreditne proizvode

Ukoliko si zaboravio lozinku ili PIN za Naša AIK Banka Online, pozovi Kontakt centar za pomoć

Detaljnije informacije o procesu

1. Preduslov

Preduslovi za podnošenje zahteva za Smart keš kredit i Smart dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu putem Naša AIK Banka Online elektronskog i mobilnog bankarstva su određeni kreditnom politikom banke. Obavezan uslov je da primate zaradu na tekući račun u Naša AIK Banka minimum 3 meseca u kontinuitetu. U slučaju da vam na Naša AIK Banka Online elektronskom ili mobilnom bankarstvu nije omogućena ponuda za Smart keš kredit i/ili Smart dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, pogledajte ponudu naših proizvoda na zvaničnoj internet stranici ili pozovite Kontakt centar kako bismo vam pomogli u vezi sa podnošenjem zahteva za druge proizvode u ekspoziturama banke.

2. Prijava

Prijavite se na Naša AIK Banka Online mobilno i elektronsko bankarstvo.
Za Smart keš kredit Odaberite opciju “Podnesi zahtev” na baneru “Smart keš kredit”.
Za Smart prekoračenje u sekciji „Moji Online zahtevi“ prikazaće se ponuda za Smart prekoračenje koju smo pripremili za vas. Odaberite opciju „Pogledaj ponudu“.

3. Kalkulator (za Smart keš kredit)

Na kalkulatoru odaberite iznos i broj rata kredita, kao i datum u mesecu kada želite da vam dospeva rata. Dajte nam saglasnost za obradu podataka i povlačenje izveštaja Kreditnog biroa (koji vam ne naplaćujemo) i sačekajte odluku banke.

3a. Obrada zahteva (za Smart keš kredit i Smart prekoračenje po tekućem računu)

Dok se obradi zahtev i pošaljemo vam dokumentaciju na e-mail adresu, zabavite se rešavajući neki od zanimljivih zadataka koji smo pripremili.

4. Ugovor

Za Smart keš kredit - Kada je kredit odobren, unosom jednokratne SMS lozinke dajete saglasnost za zaključenje Ugovora na daljinu
Za Smart dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu - Unosom jednokratne SMS lozinke dajete saglasnost za zaključenje Ugovora na daljinu.

I novac vam je na raspolaganju!

 

*Navedno predstavlja minimalno vreme za dobijanje Smart keš kredita i/ili Smart dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu kod ugovaranja na daljinu od podnošenja zahteva. S obzirom na to da obrada zahteva zavisi i od eksternih servisa (ograničeno radno vreme, preopterećenje…), proces može potrajati duže u pojedinim slučajevima.

**Reprezentativni primer za
Smart keš kredit
Iznos kredita 600.000 RSD
Rok otplate 60 meseci
NKS (fiksno) 8% fiksno tokom celog perioda otplate
EKS (fiksno) od 9,09%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 713.670 RSD
   
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS:
 • Naknada za obradu zahteva: ne naplaćuje se
 • Izveštaj kreditnog biroa: ne naplaćuje se
 • Naknada za administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD


 

Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja, osiguravajućih kuća i sl.) za dinarski Smart keš kredit irađen na osnovu podataka navedenih u tabeli. EKS obračunat na dan 10.1.2022. godine. *** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 15.1.2022. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu. 

Kriterijumi za indeksiranje se ne primenjuju kod kredita u RSD.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banka.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banka.

***Reprezentativni primer za
Smart dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu
kod ugovaranja na daljinu
Iznos dozvoljenog prekoračenja 30.000 RSD
Rok otplate 36 meseci
NKS na godišnjem nivou 30% fiksno
EKS na godišnjem nivou 35.61%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 57.400 RSD
   
Troškovi koji prate odobrenje kredita i ulaze u obračun EKS:
 • Naknada za obradu zahteva - jednokratno: ne naplaćuje se
 • Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD


Okvirni, prosečni iznosi troškova pod uslovom da je iskorišćen ceo iznos dozvoljenog prekoračenja.
EKS je obračunat na dan 10.05.2021. godine.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banka.

Da li servis radi 0-24h?
 • Da, proces sa apliciranjem za Naša AIK Banka Smart keš kredit i Smart dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, možete pokrenuti u bilo kom trenutku.
 • Međutim, s obzirom na to da odobrenje kredita od strane banke, zavisi i od eksternih servisa poput Kreditnog biroa, van radnog vremena ovog servisa povlačenje izveštaja nije moguće - od 22h do 07h. Proces će u tom slučaju biti nastavljen sa početkom sledećeg radnog dana.
 • Takođe, u slučaju preopterećenja eksternih servisa, odobrenje može potrajati duže u pojedinim slučajevima.