Instant plaćanja

Prenos novca u realnom vremenu


Šta je Instant plaćanje?

Instant plaćanje je novi servis za transfer novca (RSD) koji je uvela NBS, a koji omogućava međubankarske transakcije u realnom vremenu 24/7, tj. i van radnog vremena banaka.

Ovo podrazumeva da dva korisnika (bez obzira na to da li su fizička ili pravna lica, kao i da li su klijenti  iste banke) mogu da obave međusobni prenos novca u realnom vremenu, u bilo koje doba dana, radnim danima i vikendom.


Od kada će biti moguće Instant plaćanje?

Servis počinje sa radom 22.10.2018. u 10h.


Kako se vrši instant plaćanje?

U Naša AIK Banka (Banka) ovaj način plaćanja podržan je za papirne naloge (papirni nalozi se primaju u toku radnog vremena ekspozitura) kao i  putem kanala digitalnog bankarstva za sve iznose do RSD 300.000,00 (uključujući i RSD 300.000,00) koje platilac označi kao hitne.

Iznosi veći od RSD 300.000,00 šalju se preko postojećeg RTGS kanala.Šta još treba da znate o Instant plaćanjima?

- Provizije za instant plaćanje objavljene su u zvaničnom tarifniku banke

- Nalog koji je kandidat za Instant plaćanje može biti primljen samo ako na računu platioca ima dovoljno sredstava za iznos naloga i proviziju, ako je račun platioca aktivan, odnosno nije u blokadi prinudne naplate i ako nalog prođe propisane kontrole Banke. Ukoliko nalog ne bude realizovan, ne postoji mogućnost da bude na čekanju; nalog je potrebno ponovo podneti bez oznake HITNO

- Ne postoji mogućnost unosa naloga koji je kandidat za realizaciju u sistemu instant plaćanja sa datumom izvršenja u budućnosti.