Putno osiguranje


Putujte sigurno

U saradnji Naša AIK banka i Milenijum ado osiguranje Beograd omogućena je usluga putnog osiguranja pružanja pomoći za vreme putovanja i boravka u inostranstvu. Osiguranje se može ugovoriti uz tekući račun i kreditne kartice.

Ukoliko putujete ili planirate putovanje, plaćanjem dodatne naknade možete da budete osigurani na vašim putovanjima tokom cele godine.


Teritorijalno pokriće

  • Putno osiguranje za vlasnike kreditnih kartica i/ili vlasnike paketa tekućih računa (nivo pokrića Singl) – teritorijalno pokriće je Evropa, uključujući Rusiju i Tursku;
  • Putno osiguranje za vlasnike kreditnih kartica i/ili paketa tekućih računa i članove njihovih porodica* (nivo pokrića Family) - teritorijalno pokriće je Evropa, uključujući Rusiju i Tursku;

*Pod članovima porodice klijenata Ugovarača osiguranja - vlasnika tekućih računa i/ili kreditnih kartica, u smislu ovog ugovora, smatraju bračni drug, odnosno vanbračni partner sa kojim ima zasnovanu zajednicu života, biološka i/ili usvojena deca klijenata starosti od 6 meseci do 18 godina života, pri čemu se u osiguranje može uključiti najviše troje dece.

  • Putno osiguranje za vlasnike MasterCard Business Charge osnovne kreditne kartice i korisnike dodatnih MasterCard Business Charge kreditnih kartica (nivo pokrića Business charge) - teritorijalno pokriće je ceo svet, osim Zapadne Sahare, Ruande, Somalije, Sudana, Konga, Etiopije, Avganistana i Iraka;

Osigurani rizici i uslovi

Osiguranjem su pokriveni sledeći rizici:

  • Medicinska asistencija
  • Putna asistencija,
  • Pravna asistencija,
  • Osiguranje za slučaj uništenja ili krađe stvari

 

Trajanje osiguranja je 120 dana, kojima se obuhvata više putovanja u inostranstvo za period od 365 dana

Ukupno osiguravajuće pokriće: do 30.000 eur, izuzev pokrića za Covid-19 i ski rizik gde je osigurana suma do 5.000 eur

Maksimalna starosna granica za ulazak u osiguranje: 75. godina života (za Covid-19 i ski rizik osiguranik može imati najviše 70 godina života)

Detaljne informacije o pokrivenim osiguranim rizicima nalaze se u Uslovima za osiguranje pružanja pomoći za vreme putovanja i boravka u inostranstvu i Posebnim uslovima za osiguranje pružanja pomoći usled posledica infekcije virusom Covid-19 za vreme putovanja i boravka u inostranstvu koje je društvo za osiguranje u obavezi da dostavi Osiguraniku.

Za više informacija o ovoj ponudi, posetite najbližu Naša AIK Banka ekspozituru ili kontaktirajte Kontakt centar pozivanjem 19909 ili 0700 700 800.