Naša AIK Banka Business Assistance

Opis proizvoda

Naša AIK Banka je u saradnji sa Mastercard® i ORYX Assistance omogućila svim korisnicima Mastercard® Business Charge kartice dodatnu povoljnost – “Naša AIK Banka Business Assistance”.

Ova usluga Vam omogućava pomoć na putu na teritoriji cele Evrope, tokom cele 2022. godine i sadrži sledeće asistencije:

 • Roadside ORYX Assistance – pomoć na putu
 • Backup Car ORYX Assistance – zamensko vozilo

 • Drive Angel ORYX Assistance – mobilnu aplikaciju

Roadside ORYX Assistance i Drive Angel ORYX Assistance usluge važe 12 meseci od trenutka aktivacije kartice*, dok Backup Car ORYX Assistance počinje da važi 3 radna dana nakon što Banci dostavite podatak o broju šasije vozila za koji želite da se omogući ova vrsta asistencije i traje godinu dana.

 

 

*Za sve kartice koje su izdate i aktivirane do 31.12.2021. godine, usluga važi do 31.12.2022. godine. Korisnicima koji aktiviraju karticu tokom 2022. godine usluga počinje da važi prvi radni dan nakon aktivacije kartice i važi narednih 12 meseci.

 


Roadside ORYX Assistance

Roadside ORYX Assistance je usluga koja vam omogućava pomoć u slučaju kvara na vozilu ili saobraćajne nesreće, a sadrži: 

 • Popravku vozila na licu mesta (sitne popravke koje je moguće obaviti na licu mesta - istakanje pogrešno natočenog goriva, dolivanje goriva, zamena pneumatika, zamena ili punjenje akumulatora i osigurača, otključavanje zaključanog vozila i sl.)
 • Prevoz vozila do prvog ovlašćenog servisa (ili na drugu lokaciju do iste udaljenosti)
 • Korišćenje zamenskog putničkog vozila u maksimalnom trajanju od 2 dana
 • Usluga korišćenja alternativnog transporta umesto zamenskog vozila 
 • Usluga smeštaja vozača i putnika, maksimalno do tri dana
 • Roadside ORYX Assistance usluga važi 12 meseci od trenutka aktivacije kartice. Za sve Business Charge kartice izdate i aktivirane do 31.12.2021 usluga važi od 01.01.2022. do 31.12.2022 godine. Korisnicima koji aktiviraju karticu tokom 2022. godine usluga počinje da važi prvi radni dan nakon aktivacije kartice i važi narednih 12 meseci.
 • Opšte uslove za uslugu Roadside ORYX Assistance možete pogledati OVDE

 

Kada? 

Uslugu Roadside ORYX Assistance možete koristiti u slučaju:

 • Saobraćajne nesreće
 • Kvara na vozilu
 • Nemarnog rukovanja vozilom (pogrešno natočeno gorivo, prazan akumulator, zaključani ključevi…)
 • Spoljnjeg uticaja

 

Kako?

Kada vozilo nije pokretno ili njime nije moguće upravljati na bezbedan način dovoljno je pozvati Kontakt centar ORYX Assistance na broj 0800 222 999 (za pozive iz inostranstva +381 11 321 69 29) koji uspostavlja dijagnozu kvara i šalje na teren interventni tim. Interventni tim otklanja kvar na licu mesta ili prevozi vozilo do servisa ili druge lokacije po izboru klijenta, ali do iste udaljenosti kao i do servisa. Prilikom pozivanja Kontakt centra potrebno je da uz sebe imate svoju Mastercard® Business Charge karticu i ličnu kartu radi identifikacije od strane zaposlenog u Kontakt centru. Identifikacioni kod se sastoji od prvih 6 cifara Vaše kartice, poslednjih 6 cifara JMBG-a i prvog slova imena. Pozivi iz Srbije se ne naplaćuju, a pozivi iz inostranstva se naplaćuju u skladu sa tarifom Vašeg operatera.

 

Korisnici Mastercard® Business Charge kartice mogu koristiti uslugu Roadside ORYX Assistance u bilo kom vozilu u kojem se nalaze.


Backup Car ORYX Assistance

Backup Car ORYX Assistance je usluga najma i korišćenja zamenskog vozila do 7 dana za vreme obrade štete i popravke vozila. 

Dok se Vaš auto popravlja, Backup Car ORYX Assistance Vam omogućava da bezbrižno uživate u komforu bez dodatnih finansijskih opterećenja, da putujete na posao, rešavate dnevne obaveze, vozite decu u školu ili vrtić, obavljate kupovinu ili odete na kafu ili ručak sa Vašim najdražima.

Opšte uslove za uslugu Backup Car ORYX Assistance možete pogledati OVDE.

 

Usluga Backup Car ORYX Assistance se aktivira 3 radna dana nakon što Banci dostavite podatak o broju šasije vozila za koji želite da se omogući ova vrsta asistencije i važi u narednih 12 meseci.


 

Kada?

Uslugu Backup Car ORYX Assistance možete koristiti na teritoriji Srbije u slučaju:

 • Saobraćajne nesreće
 • Nezavisno od krivice u saobraćajnoj nesreći
 • Nezavisno da li je vozilo nakon saobraćajne nesreće u voznom stanju ili ne

 

Korisnici Mastercard® Business Charge kartice mogu koristiti uslugu Backup Car ORYX Assistance samo ukoliko se navedeni slučajevi dese na vozilu čija masa nije veća od 3,5 tone i za koje je prijavljen broj šasije Banci, koja će služiti kao identifikator prilikom pozivanja ORYX Kontakt centra.

Broj šasije motora možete dostaviti preko vašeg Relation Manager-a, preko Chat-a na sajtu Banke ili slanjem maila na e-mail adresu: info@nasaaikbanka.rs (e-mail treba da sadrzi JMBG korisnika kartice, broj kartice i broj šasije motora).


 

Kako?

U slučaju saobraćajne nesreće ili štete na vozilu a nakon pribavljanja zapisnika MUP ili Evropskog izveštaja o šteti, dovoljno je nazvati ORYX Assistance Kontakt centar na broj 0800 222 999  koji će potom organizovati i izvršiti potrebnu uslugu i omogućiti klijentu korišćenje zamenskog vozila. Ovaj poziv se ne naplaćuje.


Drive Angel ORYX Assistance

Kao posebnu inovaciju ističemo mobilnu aplikaciju Drive Angel ORYX Assistance koja je dostupna svim klijentima Naša AIK Banka uz Roadside ORYX Assistance. Drive Angel ORYX Assistance može putem funkcije E-call (emergency call) da Vam spasi život jer će na osnovu praćenja parametara vožnje prepoznati saobraćajnu nesreću i alarmirati dežurni kontakt centar ORYX Assistance-a koji će odmah organizovati potrebnu pomoć i uputiti policiju i hitnu pomoć na lice mesta u slučaju potrebe. 

 • Perod važenja Drive Angel ORYX Assistance je u skladu sa početkom i krajem važenja Roadside ORYX Assistance usluge
 • Aplikacija podržava iOS i Android operativne sisteme
 • Aktivacioni kod: Sberbank