Platni računi

 NBS odluka o naknadama za platne usluge


Odluka Narodne banke Srbije

Sprovodeći u potpunosti inicijativu Narodne banke Srbije o paketu mera u vezi sa naknadama za platne usluge, Banka je definisala posebne uslove koji se odnose na naknade za pakete računa fizičkih lica, koje će počev od 1. septembra 2022. godine biti vraćene na nivo pre njihovog povećanja u toku 2021. godine.  

U skladu sa pomenutim paketom mera NBS o naknadama platnih usluga banaka (Saopštenje za javnost, sajt NBS, 11.8.2022. godine), Naša AIK Banka će za određene vrste paketa računa* omogućiti korišćenje postojećeg seta proizvoda/usluga uz smanjenje mesečnih naknada u periodu do 31.8.2023. godine.

 

*Odnosi se na klijente fizička lica sa rezidentnim statusom u Republici Srbiji.


Paketi računa

Osnovni paket

Paket obuhvata standardni set bankarskih proizvoda/usluga: dinarski i devizni račun, SMS obaveštenja, Naša AIK Banka Online, trajni nalog, kao i debitne kartice DinaCard Debit i Mastercard® Debit.

Prva umanjena mesečna naknada biće obračunata i naplaćena 30.9.2022. godine**. Umanjenje mesečne naknade za pakete se odnosi na postojeće i nove korisnike.

  • Mesečno održavanje u periodu od 1.9.2022. do 31.8.2023. godine iznosi 159 RSD.
  • Mesečno održavanja paketa za ostale kategorije klijenata tarifira se u skladu sa zvaničnim tarifnikom Banke.

 

**Mesečno održavanje paketa računa koji nisu obuhvaćeni izmenom tarifiraće se u skladu sa zvaničnim Tarifnikom za platne usluge za fizička lica i poljoprivrednike.

Jednostavno i Target Market paket

Pored standardnog seta usluga sadrži i jedinstvene proizvode na tržištu uz koje su Vaš dom, Vaš auto i Vaše zdravlje sigurni. Štedite online bez odlaska u Banku uz dnevni pripis kamate.

Prva umanjena mesečna naknada biće obračunata i naplaćena 30.9.2022. godine**. Umanjenje mesečne naknade za pakete se odnosi na postojeće i nove korisnike.

Prednosti:

  • Mesečno održavanje paketa u periodu od 1.9.2022. do 31.8.2023. godine iznosi 319 RSD
  • Održavanje Mastercard® Standard kreditne kartice ili Platne Super Kartice se ne naplaćuje (odnosi se na prvu kreditnu karticu u paketu)
  • Dobro jutro štednja – ONLINE prekonoćna štednja uz dnevni pripis i isplatu kamate
  • 24/7 usluga asistencije

 

**Mesečno održavanje paketa računa koji nisu obuhvaćeni izmenom tarifiraće se u skladu sa zvaničnim Tarifnikom za platne usluge za fizička lica i poljoprivrednike.

Banka na poslu

 Uz individualni pristup na licu mesta, u prijateljskoj i opuštenoj atmosferi, možete da dobijete sve informacije o našim proizvodima ili uslugama, bankarske savete, ali i da aplicirate i/ili ugovorite proizvod koji želite i koji Vam najviše odgovara. 

Prva umanjena mesečna naknada biće obračunata i naplaćena 30.9.2022. godine**. Umanjenje mesečne naknade za pakete se odnosi na postojeće i nove korisnike.
 
**Mesečno održavanje paketa računa koji nisu obuhvaćeni izmenom tarifiraće se u skladu sa zvaničnim Tarifnikom za platne usluge za fizička lica i poljoprivrednike.

Elite paket

Set ekskluzivnih pogodnosti i usluga:

 

Prednosti:

  • Mesečno održavanje paketa u periodu od 1.9.2022. do 31.8.2023. godine iznosi 600 RSD
  • Mesečno održavanja paketa za ostale kategorije klijenata tarifira se u skladu sa zvaničnim tarifnicima Banke.
  • Podizanje gotovine na bankomatima svih banaka u zemlji se ne naplaćuje

Za transakcije u iznosu do 300.000 dinara provizija putem elektronskog i mobilnog bankarstva se ne naplaćuje

Prva umanjena mesečna naknada biće obračunata i naplaćena 30.9.2022. godine**. Umanjenje mesečne naknade za pakete se odnosi na postojeće i nove korisnike.

 

**Mesečno održavanje paketa računa koji nisu obuhvaćeni izmenom tarifiraće se u skladu sa zvaničnim Tarifnikom za platne usluge za fizička lica i poljoprivrednike.


Za postojeće pakete računa koji nisu u zvaničnoj ponudi Banke, pregled mesečnih cena u Tarifniku Banke i mesečnih cena za održavanje paketa koje će važiti u periodu od 1.9.2022. godine do 31.8.2023. godine dat je u nastavku:

Paketi koji nisu u zvaničnoj ponudi Banke

 

Paket računa

Mesečna naknada u 

zvaničnom Tarifniku Banke

Umanjena mesečna naknada u

periodu od 1.9.2022. do 31.8.2023.

Service Excellence paket 369 319
Super Račun paket 369 255
Banka na poslu paket 259 180

Za Banka na poslu pakete važi samo za pakete koji više nisu u zvaničnoj ponudi, otvoreni pre 31.3.2019. godine.

Service Excellence paket i Super Račun nisu u zvaničnoj ponudi Banke od 1.6.2021. godine.


Dodatno, pojedine naknade koje je Banka do sada tarifirala u skladu sa zvaničnim Tarifnikom za platne usluge za fizička lica i poljoprivrednike biće ukinute, odnosno umanjene za 30% u odnosu na postojeću tarifu u zvaničnom Tarifniku.

Naknade za platne usluge

 

Ostale naknade za platne usluge

za fizička lica

 Naknade za platne usluge fizičkih lica u

Tarifniku Banke

 

Izmena naknada za platne usluge

od 1.9.2022. godine

Uplata (osnivača) pozajmica za likvidnost 200 RSD 140 RSD
Jednokratna naknada za promenu sa višeg na niži paket računa 500 RSD bez naknade
Promena PIN-a na bankomatu 100 RSD bez naknade
Naknada za upit stanja na računu na bankomatu

15 RSD (bankomati Naša AIK Banka a.d. Beograd)

35 RSD (bankomati drugih banaka i u inostranstvu)

bez naknade