Dinarska stepenasta štednja

 Jednostavno štednja koju Vi kreirate!

Prednosti

Kamata koja raste iz perioda u period

Bez gubitka prethodno pripisanih kamata

Isplata kamate na 1, 3, 5, 6 ili 12 meseci

Brz proces i siguran ulog

Fiksne kamatne stope

Unapred ugovorene kamatne stope za ceo period


Opis proizvoda

  • Stepenasta štednja je fleksibilni štedni proizvod Naša AIK Banka kod kojeg se kamatna stopa povećava nakon svakog perioda oročenja depozita. Po isteku svakog perioda oročenja, kamata na stepenastu štednju se isplaćuje na redovan dinarski račun klijenta. Stepenasta štednja nagrađuje vernost klijenata povećanjem kamatne stope u svakom započetom periodu, uz isplatu kamate po ugovorenoj dinamici (1, 3, 5, 6 ili 12 meseci). Obezbedite unapred ugovorene rastuće kamatne stope za periode od 6, 18, 25, 36 ili 60 meseci. Prekid oročenja ne uzrokuje gubitak već pripisane kamate.

    Opredelite se za dinamiku isplate kamate na stepenastu štednju koja vam najviše odgovara!

Pregled kamatnih stopa

Stepenasta štednja u dinarima 6 x 1 mesec = 6 meseci za pun ciklus štednje

Minimalni iznos oročenog depozita kod ovog modela dinarske stepenaste štednje iznosi 12.000 RSD.

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Stepenasta štednja u dinarima
Period: 1 mesec

NKS* EKS*
Prvi period oročenja 1,30% 1,33%
Drugi period oročenja 1,50% 1,53%
Treći period oročenja 1,80% 1,84%
Četvrti period oročenja 2,00% 2,04%
Peti period oročenja 2,30% 2,36%
Šesti period oročenja 2,50% 2,56%

Stepenasta štednja u dinarima 6 x 3 meseca = 18 meseci za pun ciklus štednje

Minimalni iznos oročenog depozita kod ovog modela dinarske stepenaste štednje iznosi 12.000 RSD.

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Stepenasta štednja u dinarima
Period: 3 meseca

NKS* EKS*
Prvi period oročenja 1,90% 1,94%
Drugi period oročenja 2,10% 2,15%
Treći period oročenja 2,30% 2,35%
Četvrti period oročenja 2,50% 2,56%
Peti period oročenja 2,80% 2,87%
Šesti period oročenja 3,10% 3,18%

Stepenasta štednja u dinarima 6 x 6 meseci = 36 meseci za pun ciklus štednje

Minimalni iznos oročenog depozita kod ovog modela dinarske stepenaste štednje iznosi 12.000 RSD.

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Stepenasta štednja u dinarima
Period: 6 meseci

NKS* EKS*
Prvi period oročenja 2,10% 2,14%
Drugi period oročenja 2,30% 2,35%
Treći period oročenja 2,50% 2,55%
Četvrti period oročenja 2,80% 2,86%
Peti period oročenja 3,10% 3,17%
Šesti period oročenja 3,40% 3,48%

Stepenasta štednja u dinarima 5 x 5meseci = 25 meseci za pun ciklus štednje

Minimalni iznos oročenog depozita kod ovog modela dinarske stepenaste štednje iznosi 12.000 dinara.

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Stepenasta štednja u dinarima
Period: 5 meseci

NKS* EKS*
Prvi period oročenja 2% 2,04%
Drugi period oročenja 2,2% 225%
Treći period oročenja 2,5% 2,55%
Četvrti period oročenja 2,8% 2,86%
Peti period oročenja 3,1% 3,17%

Stepenasta štednja u dinarima 5 x 12 meseci = 60 meseci za pun ciklus štednje

Minimalni iznos oročenog depozita kod ovog modela dinarske stepenaste štednje iznosi 12.000 RSD.

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Stepenasta štednja u dinarima
Period: 12 meseci

NKS* EKS*
Prvi period oročenja 2,40% 2,43%
Drugi period oročenja 2,7% 2,74%
Treći period oročenja 3% 3,04%
Četvrti period oročenja 3,3% 3,35%
Peti period oročenja 3,6% 3,65%

Reprezentativni primer

Dinarska stepenasta štednja

 

6x1 6x3 6x6 5x5 5x12
Iznos oročenja 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Valuta RSD
 RSD
Period 6 M 18 M 36 M 25 M 60 M
Kamatna stopa_Period 1* 1.30% 1.90% 2.10% 2.00% 2.40%
Kamatna stopa_Period 2* 1.50% 2.10% 2.30% 2.20% 2.70%
Kamatna stopa_Period 3* 1.80% 2.30% 2.50% 2.50% 3.00%
Kamatna stopa_Period 4* 2.00% 2.50% 2.80% 2.80% 3.30%
Kamatna stopa_Period 5* 2.30% 2.80% 3.10% 3.10% 3.60%
Kamatna stopa_Period 6*
2.50% 3.10% 3.40% / /
EKS* 1.94% 2.50% 2.75% 2.57% 3.02%
Kamata BRUTO u RSD
95.22 371.48 821.58 532.11 1521.75
Porez /
Kamata NETO u RSD
95.22 371.48 821.58 532.11 1521.75

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Zainteresovan/a sam za Dinarsku stepenastu štednju

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Popunite online formu

Prijavite se online

Prikupite potrebnu dokumentaciju i zakažite sastanak