Štednja 30+ 50+

Podignite novac kad Vam je potreban!

Prednosti Štednje 30+ 50+

Fleksibilan vid štednje

Brz proces i siguran ulog

Fiksne kamatna stope

Period oročenja 3 do 36 meseci

Dostupno 30% ili 50% incicijalnog iznosa bez prekida oročenja

Valuta računa u RSD i EUR


Opis proizvoda

U skladu sa svojom poslovnom politikom inovativnog pristupa poslovanju i kreiranju bankarskih proizvoda, Naša AIK Banka je svoju bogatu ponudu depozitnih proizvoda proširila novim, fleksibilnijim načinima štednje. Predstavljamo vam novi štedni proizvod sa veoma povoljnim kamatnim stopama, koji vam pruža mogućnost da tokom trajanja oročenja povlačite sredstva kad god su vam potrebna. Podignite deo svoje ušteđevine neograničen broj puta u toku trajanja oročenja, u maksimalnom iznosu od 30%, odnosno 50% inicijalnog uloga.
Kamata se obračunava na vremenski period koji je protekao od oročenja depozita do promene iznosa. Na taj način se omogućava puna naplata kamate, bez obzira na učestalost povlačenja sredstava. Ovakav vid štednje je naročito pogodan ukoliko vam je potrebna fleksibilnost u štednji i dostupnost sredstava u svakom trenutku.


Pregled kamatnih stopa

Devizna štednja 30+

Minimalni iznos za štednju u evrima je 500 EUR.

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

EUR oročeni depozit 30 +

Do 4.999 EUR Od 5.000 do 19.999 EUR
NKS* EKS* NKS* EKS*
3 meseca 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 meseci 0.05% 0.04% 0.10% 0.09%
12 meseci 0.35% 0.30% 0.40% 0.34%
24 meseca 0.55% 0.47% 0.60% 0.52%
36 meseci 0.70% 0.60% 0.75% 0.64%

EUR oročeni depozit 30 +

Od 20.000 do 49.999 EUR Preko 50.000
NKS* EKS* NKS* EKS*
3 meseca 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 meseci 0.15% 0.13% 0.20% 0.17%
12 meseci 0.45% 0.39% 0.55% 0.47%
24 meseca 0.65% 0.56% 0.75% 0.64%
36 meseci 0.80% 0.68% 0.85% 0.73%

 

Pregled kamatnih stopa

Devizna štednja 50+

Minimalni iznos za štednju u evrima je 500 EUR.

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

EUR oročeni depozit 50 +

Do 4.999 EUR Od 5.000 do 19.999 EUR
NKS* EKS* NKS* EKS*
3 meseca 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 meseci 0.05% 0.04% 0.10% 0.09%
12 meseci 0.30% 0.26% 0.35% 0.30%
24 meseca 0.50% 0.43% 0.55% 0.47%
36 meseci 0.65% 0.56% 0.70% 0.60%

EUR oročeni depozit 50 +

Od 20.000 do 49.999 EUR Preko 50.000
NKS* EKS* NKS* EKS*
3 meseca 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 meseci 0.10% 0.09% 0.15% 0.13%
12 meseci 0.40% 0.34% 0.50% 0.43%
24 meseca 0.60% 0.52% 0.70% 0.60%
36 meseci 0.75% 0.64% 0.80% 0.68%

Pregled kamatnih stopa

Dinarska štednja 30+ 50+

Minimalni iznos za štednju u dinarima je 12.000 RSD.

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Oročeni depozit 30+50 +

RSD 30+
RSD 50+
NKS* EKS* NKS* EKS*
3 meseca 1.60% 1.63% 1.50% 1.53%
6 meseci 1.80% 1.83% 1.70% 1.73%
12 meseci 2.20% 2.23% 2.10% 2.13%
24 meseca 2.60% 2.60% 2.50% 2.50%
36 meseci 2.90% 2.86% 2.80% 2.76%

Reprezentativni primer

Štednja 30+ 50+
  30+ 50+
Iznos oročenja 10,000 10,000 10,000 10,000
Valuta RSD EUR RSD EUR
Period 12 M 12 M 12 M 12 M
NKS* 2.20% 0.40% 2.10% 0.35%
EKS* 2.23% 0.34% 2.13% 0.30%
Kamata BRUTO 223.06 40.56 212.92 35.49
Porez / 15% / 15%
KAMATA NETO 223.06 34.48 212.92 30.17

*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou.

Zainteresovan/a sam za Štednju 30+ 50+

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Popunite online formu

Prijavite se online

Prikupite potrebnu dokumentaciju i zakažite sastanak


Napomene

Prilikom svake uplate kamate na deviznu stepenastu štednju klijentu se odbija 15% poreza na prihod od kamate. Ovaj trošak ulazi u obračun efektivne kamatne stope (EKS) i drugih troškova nema. Naša AIK Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji - Agencija za osiguranje depozita